Ordføreren er glad det asfalteres

 

Meldal kommune har en hovedplan for asfaltering av kommunale veier.

12.07.2007 -


Meldal kommunestyre har i 3 år satt av penger til asfaltering av kommunale veier. Det er til nå brukt 3 millioner kroner, noe til reasfaltering og noe til nylegging. Det er med stor glede hun konstaterer at endelig har Losveien fått nytt dekke! I fjor ble det lagt ca. 2,2 km med asfalt fordelt på alle kretsene i Meldal, hvor mye det blir i år er ikke helt klart enda. Ordføreren vet at det å få fast dekke er en stor fordel for dem som bor langs veien. Å slippe støvplager og hullete grusveier gir bedre boforhold. Ordfører Ingrid Skarstein håper at kommunestyret i Meldal vil prioritere å legge fast dekke på kommunale veier også i fortsettelsen.

Tekst og foto: Aud Inger Kalseth


Annonser


Medlemmer