Ørjan Takle ble ny rådmann

 

Formannskapets forslag om å tilby Ørjan Takle stillingen som ny rådmann i Meldal, ble i kveld vedtatt på kveldens kommunestyremøte.

15.02.2007 -
Takle er utdannet som sosionom fra Diakonhjemmets sosialhøgskole 1980. I tillegg har han utdanning i personaladministrasjon og kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging fra BI, og ett års studium i helse og sosialadministrasjon ved Høgskolen i Harstad. Han tilfredsstiller derfor de krav til utdanning som er stilt.
Han har fire års praksis som sosialkurator, fem års praksis som prosjektleder for Ungbo i Bergen, ni års praksis som personalsjef/rådmann i Solund kommune.
Referansene er for øvrig positive. Takles styrke er at han er flink med folk, motiverende, lojal og samarbeidsvillig og har gode lederegenskaper. Han er opptatt av å være med i utviklingen både av Meldalsamfunnet og kommunen som organisasjon.
Han har vist i sine tidligere stillinger at han kan oppnå resultater gjennom sin ledelse. Han har gode samarbeidsegenskaper, er tillitvekkende og har evne til å engasjere og utvikle sine medarbeidere. Han gjorde et godt inntrykk under intervjuet og har klare forestillinger av innholdet i stillingen og hvordan han vil utøve jobben.
Takle er 51 år, og det hevdes at han fyller kvalifikasjonskravene til stillingen som rådmann på en god måte. Da gjenstår bare å ønske den nye rådmannen velkommen til Meldal og lykke til.


Annonser


Medlemmer