ORKLA Industrimuseum vil utvide  

Slik vil det nye informasjonssenteret som skal formidle Orkdals industrihistorie bli seende ut dersom ORKLA Industrimuseum får muligheter til å realisere planene. 

ORKLA Industrimuseum ønsker å etablere seg i Orkdal med en avdeling som skal formidle Orkdals Industrihistorie. Avdelingen skal etableres i den gamle omformerstasjonen på Bårdshaug stasjon, og kan tidligst stå ferdig om 3 - 4 år. 

30.06.2008 -
Kategori: Arkiv

En avdeling under ORKLA Industrimuseum der Orkdals industrihistorie formidles, er ikke noen ny tanke. Museet la planer for en slik avdeling allerede for 10 – 15 år siden, men de ble aldri realisert. I fjor ble arbeidet gjenopptatt, og det er nå utarbeidet et forprosjekt som viser hvordan dette kan løses.
Museet har kastet sine øyne på den gamle omformerstasjonen på Bårdshaug stasjon. Omformerstasjonen ble bygd i 1917, men ble betydelig ødelagt ved en sabotasjeaksjon under 2. Verdenskrig. En sidefløy i betong som huset selve omformeraggregatene ble da totalskadet og erstattet av et tilbygg i tre. ORKLA Industrimuseum ønsker nå å rekonstruere sidefløyen. Totalt vil det dermed bli et tilgjengelig areal på vel 400 kvm.
Av forprosjektet går det fram at det nye formidlingspunktet skal vise både den gamle og for lengst nedlagte industrien, men også de lange utviklingslinjer fram mot dagens eller aller helst øyeblikkets industri. Det legges vekt på aktiv fargebruk, dramatisering ved hjelp av belysning, store fotos og muligheter for interaktiv deltakelse.
Utbyggingen er beregnet til ca 6,2 millioner kroner fordelt med halvparten hver på bygningsmessige og utstillingstekniske arbeider. Arbeidet med å finansiere prosjektet er allerede startet, og en realisering av planene er avhengig av at ORKLA Industrimuseum klarer å skaffe de nødvendige midlene.
Den gamle omformerstasjonen ligger i Orkdalsveien og har en svært sentral beliggenhet. Nærmeste nabo er den nyåpnede Bårdshaug stasjonsbygning som ble tatt i bruk 1. juni i år.
ORKLA Industrimuseum formidler i dag Løkken Verks industrihistorie i Gammelgruva og på Informasjonssenteret med utstillinger om gruvedriften og jernbanedriften i tilknytning til denne. Når det nye senteret er ferdig, vil Thamshavnbanen få et informasjonssenter på hver endestasjon og dalføret får en ny unik attraksjon.


 

 

Slik vil det nye informasjonssenteret som skal formidle Orkdals industrihistorie bli seende ut dersom ORKLA Industrimuseum får muligheter til å realisere planene. Slik vil det nye informasjonssenteret som skal formidle Orkdals industrihistorie bli seende ut dersom ORKLA Industrimuseum får muligheter til å realisere planene. 

Annonser


Medlemmer