Orkla selger Salvesen & Thams

 

Bjørn M. Wiggen overtar som eier av Salvesen&Thams (Kilde: E 24).


28.09.2012 -

Bjørn M. Wiggen er tilbake i manesjen etter at han tidligere i år måtte forlate stillingen som konsernsjef i Orkla.

Wiggen leder et konsortium som nå kjøper det tradisjonsrike selskapet Salvesen & Thams i Løkken i Sør-Trøndelag.

Det var her Orklas historie startet.

Selskapet har tre forretningsområder: kraft, eiendom og investeringer.

Konsortiet som ledes av Wiggen består av ansatte i Salvesen & Thams samt enkelte lokale investorer.

Bjørn M. Wiggen har vært styreleder i Salvesen & Thams i over 20 år og har en sterk tilknytning til Løkken Verk.

Han sier til E24 at han er svært glad for at de nå kan få videreutvikle selskapet med sterke lokale eiere.

- Det som er en spennende mulighet å videreutvikle Salvesen & Thams som har operert med næringsutvikling i 25 år etter at gruvedriften ble lagt ned.

- Dette er todelt; vi får mulighet til å sikre kontinuiteten samt å videreføre strategien som er lagt. Vi ser at en fristilling fra Orkla kan gi noen nye muligheter her, sier Wiggen til E24.

Han sier samtidig at Salvesen & Thams skal være en sentral næringslivsaktør i Midt-Norge og drive næringsutvikling basert på aktivt eierskap.

 

(Red: AMS)

Annonser


Medlemmer