Overskudd på Storåsfestivalen

 

På bakgrunn av et foreløpig driftsregnskap, kan vi med trygghet konstatere at Storåsfestivalen 2007 har vært en økonomisk suksess. Tallene viser at festivalen selv gikk omtrent 1,5 millioner kroner i overskudd før skatt.

16.10.2007 -


Med tanke på hvor tøff konkuransen var i Norge rundt sommerfestivaler i sommer, og at vi heller ikke var velsignet med bare godvær, så er vi meget fornøyd med status. Overskuddet skaper et bedre grunnlag for framtidige år og gjør festivalen mindre sårbar i forhold til eventuelle framtidige år med dårlig vær eller andre større utfordringer.

Overskuddet til Storåsfestivalen skal først og fremst på bok. Det skal også settes av penger til vårt eget kulturfond og vi ser på mulige investeringer, både i forhold til andre kulturprosjekt og ytterligere investeringer på området rundt Heggøya. Et videre veldig positivt aspekt i kjølevannet av årets økonomiske suksess, er at Storåsfestivalen nå i all vestentlig grad skaper konkrete arbeidsplasser i Meldal og i Trøndelag. Storås Utested har over 15 årsverk basert på sin drift, og Storås Artist har 3 personer på lønningslista. Nå er tiden kommet til at også festivalen selv kan utvide med flere årsverk for framtidig drift av selve festivalen. Dette kommer til å skape en mer forankret organisasjon, mer kompetanse vil bli skapt og holdt i Meldal, og vi vil få mer armslag til å skape mer profesjonelle rutiner der det er nødvendig.

Våre avdelingsledere og gruppeledere har i år som alltid gjort en glimrende innsats på alle felt. Årets rekordbesøk skapte såklart mange utfordringer, men smilene forsvant ikke av den grunn. Denne gjengen er sentral til den gode gjennomføringen av festivalen, og vi håper vi får med oss så mange som mulig til neste år. Det er veldig mange mennesker som skaper grunnlaget for at Storåsfestivalen har blitt en så omfattende suksess. Storåsfestivalen genererer også vesentlige midler til "Lagene" i Meldal, nesten en million kroner totalt i år, og genererer merinntekter til både det offentlige og privat næringsliv. Nå er alle evalueringer gjort, og grunnlaget for neste års samarbeid med vårt flotte dugnadsapparat er allerede på plass. Så da er det bare å vende nesen framover og tenke kreative og positive tanker for å sørge for at også neste års festival skriver seg inn i Norgeshistorien som et av landets flotteste, mest jordnære og mest populære kulturarrangement.

Jeg vil benytte muligheten til å takke hele Meldalsamfunnet for innsatsen! Dere er helt unike!

Thomas Ryjord
Festivalsjef 2007 og 2008

Annonser


Medlemmer