På gamle tufter 

Arbeidene skrider fram 

Meldal Byggservice as har fått oppdraget med bygging av et nytt toetasjes hus på Dombuhaugen i Meldal. I fjor ble det gamle fjøset revet og nå var alt klart for å sette opp hus.  

11.04.2008 -
Kategori: Arkiv

Vi tok en liten prat med snekkerne, som kunne fortelle at huset har eieren sjøl tegna. Arnfinn Syrstad, Johan Fossmo Engan og Per Rikstad begynte for 4 dager siden, og skal snekkere her til de har fått lagt på taket. Etter hvert skal det legges torv på taket, sier de. Hos Meldal Byggservice er det travle dager, de har snekkere som skifter ut ytterpanelet på Løkken kirke, et fjøs skal settes opp på Å. I tillegg har vi mange mindre oppdrag, sier karene og fortsetter arbeidet sitt.

 

 

Arbeidene skrider fram Arbeidene skrider fram 

Johan Fossmo Johan Fossmo 

Annonser


Medlemmer