Pensjonistfest i Idrettsbygget

Fest! Foto: NRK.

 

Meldal Sparebank inviterer sammen med pensjonistforeninger til fest for bygdas seniorer denne uka.


14.01.2013 -

Samarbeidet mellom banken og Meldal og Løkken Pensjonistforeninger har vart i mange år. Tidligere var det én fest i Meldal samfunnshus og én i Idrettsbygget, men de siste årene har festen alternert mellom Midtbygda og Løkken.

Årets fest står ikke tilbake for de tidliegere: Her blir det velkomsttale ved Snorre Skarstad, servering og flott underholdning; sang ved Heidi Skjerve - og sjølveste Bør Børson har meldt sin ankomst!

Festen foregår altså i Idrettsbygget, Løkken torsdag 17. januar klokka 17.00.

Les mer om pensjonistfesten Pensj.fest_plakat_11.pdf

Annonser


Medlemmer