Planer til offentlig ettersyn

Meldal kommune har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtatt å legge ut planer til offentlig ettersyn.Les mer

23.10.2008 - Magne Vullum
Kategori: Siste fra kommunen

Annonser


Medlemmer