Populær fotballbane

 

Ved Å skole benytter mange av elevene seg av fotballbanen i friminuttene.

20.06.2007 -


Vi var en snartur innom skolen noen dager før sommerferien og da var det full fart med fotballen. Her er det rom for fysiske aktiviteter i alle friminuttene, nå ser elevene fram til sommerferien.

Annonser


Medlemmer