Populært torsdagstilbud

 

Hver torsdag møtes et tjuetalls personer på Meldal Dagsenter for sosialt samvær. - Oss har det så trivele, sier deltakerne.


01.12.2011 -

Tilbudet er kommunalt og retter seg i utgangspunktet mot hjemmeboende eldre og uføre. Astrid Fagerli Dollis er ansvarlig aktivitør på Meldal Dagsenter, mens Meldal Frivilligsentral har ansvar for å organisere transport av deltakerne til og fra hver torsdag hele året. - Ja, her er det dagsenter for hjemmeboende eldre og uføre hver uke året rundt bortsett fra når en helligdag kommer på torsdager. Til og med i mellomjula er det aktivitet her, forteller Astrid Dollis.

Fire godt voksne damer fra Agholtet og Garbergen, nemlig Olga Storås, Berit Røen, Ragna Auset og Gudrun Storås, har møtt opp trofast hver torsdag siden de begynte å komme for et halvt års tid siden. I dag er imidlertid ikke Gudrun med, og det hører absolutt med til sjeldenhetene. - Oss glæ oss kvar vukku, oss har det altså så trivele her, sier Olga Storås med ettertrykk når hun kommer inn fra "drosjen" til Tommy Melgård.

Frivillige sjåfører

For Tommy Melgård er en hverdagshelt både på dagsenteret og på Meldal Frivilligsentral. Han har nemlig skysset de fire damene hver eneste gang de har vært her. Det har blitt noen turer mellom Storås, Garbergen og Midtbygda. Med retur, naturligvis. Tommy stiller opp, og han trives også på dagsenteret.
Tommy Melgård er den eneste som kjører hver eneste uke. Men frivilligsentralen organiserer et nett av frivillige sjåfører som sørger for at folk fra hele bygda kommer hit til Meldal Dagsenter på torsdager. Kjørelistene er omfattende, men ikke én av de frivillige mukker. - Bare trivelig å hjelpe til litt, er omkvedet.

Dagsenter6

Trivelig stemning rundt lunsjbordet på Meldal Dagsenter. Fra venstre Olga Storås, Berit Røen, Magda Dragseth, Oddrun Granås, Ragna Auset, Vigdis Vikene, Astrid Dollis, Adele Storås, Elise Blokkum og Astrid Blokkum.

Ingen restaurant...

For de som klarer det, medfører det en del plikter å delta på dagsenter for hjemmeboende - dette er ingen restaurant der brukerne blir oppvartet. Flere av deltakerne er viktige brikker i dette tilbudet, og Astrid Dollis medgir gjerne at det ville være bortimot umulig å klare å servere mat, koke te og kaffe, rydde, vaske opp og samtidig gi brukerne oppmerksomhet hvis ikke flere av brukerne selv hadde hjulpet til med det praktiske. - Men det er jo også en viktig aktivitet på et sted som dette; nemlig å samarbeide med andre og ha det trivelig mens en arbeider, mener aktivitøren.
- I tillegg er selve samtalen rundt bordet, det å være sammen, kanskje den aller viktigste aktiviteten vi driver med her, smiler Astrid Dollis.

Foruten lunsjen er utlodningen et høydepunkt. Vigdis Vikene kjøper inn gevinster og organiserer loddsalg og -trekning. - Små, billige gevinster, men artig å vinne likevel, sier Vigdis og de andre.

Dagsenteret fyller et behov som hjemmeboende eldre og uføre ofte har; mulighet til å komme seg ut hjemmefra og delta i sosialt samvær, samtale og samarbeid om ulike oppgaver. Meldal kommune ved aktivitør Astrid Fagerli Dollis og Meldal Frivilligsentral ved frivillige sjåfører gjør sitt beste for å dekke behovet.

Dagsenter3

Flest damer på dagsenteret på torsdag, men gutta lar seg ikke dupere. Her er de i samlet tropp: Johan Haugen, Arne Lauritzsen og Odd Angvik. Sistnevnte har vært til stede på så å si hvert eneste torsdagstreff siden starten for snart to år siden. Bak ser vi Tommy Melgård og Brage Reitan.

Bildetekst til hovedbildet øverst: Foran fra venstre ser vi Else Voll, Johan Haugen, Arne Lauritzsen og Odd Angvik. Bak: Ingebjørg Haugen, Astrid Dollis, Tommy Melgård og Brage Reitan.

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer