Portalen er "liv laga"

 

Årsmøtet i www.meldal.no ble avholdt torsdag kveld uten den store deltakelsen.

21.04.2007 -

Det ble lagt fram årsberetning med budsjett og redegjort for arbeidet så langt. Årsmøtet var godt fornøyd med det arbeidet som er gjort til nå, og besøkstallene er meget positive. Portalen har hatt besøk fra over 30 forskjellige land, og på det meste har det hittil vært over 1200 besøk fra forskjellige adresser på en og samme dag. Det jobbes fortrødent videre, og om kort tid vil det komme ytterligere forbedringer. Pr. i dag har vi passert et 30-talls medlemmer, og håper at dette tallet vil øke betraktelig. Markedsplassen er flittig brukt, også der vil det komme noen forbedringer etter hvert.
Styreleder Bård Bergsrønning gir seg etter perioden som er gått, og Ola Løseth har nå overtatt som ny styreleder. Som nytt styremedlem ble Jørn Arild Drugli valgt. Ny leder av valgkomiteen ble Ola Sølberg.

Annonser


Medlemmer