Portalen rekrutterer medarbeidere

 

Eli Anne Kalseth vil bidra med oppdateringer av sidene på portalen i sommer, og fikk for anledningen opplæring i dette arbeidet. Ann Elin har sommerjobb ved Orkla Industrimuseum, og skal være der inntil hun fortsetter studiene i Trondheim til høsten.

10.07.2007 -


Eli Anne er sjøl en flittig bruker av portalen, og synes det er flott å få bidra med informasjon om Meldalssamfunnet. Hun er glad i både å skrive og fotografere, og oppfordrer medstudenter i ”utlendighet” til å gi sine bidrag.
For anledningen var også Anders Drugli deltaker i opplæringen, så rekrutteringen til portalens beste er i gang.Annonser


Medlemmer