Pressemelding ang. elevinntak

 

107 elever har søkt om plass på Montessoriskoler i Meldal


08.02.2012 -

Det er med stor ydmykhet det arbeidende styret for Montessoriskolene i Meldal oppsummerer elevinntaket for skolene. Av de 107 elevene det er søkt inntak for, vil 41 elever gå i 1 - 4 klasse. På mellomtrinnet, vil det bli 37 elever, mens ungdomsskolen vil få 29 elever. Dette er over all forventning. Vi vil med dette bli en av de største Montessoriskolene i landet.

De foresatte ble spurt om å oppgi grunn for at de søker inn sine elever på våre skoler. Som forventet, er det mange som søker inn sine barn fordi de synes det er viktig med et mindre skolemiljø og kort skolevei. Likevel er det inspirerende å se at det også er mange som velger skolen fordi de har stor tro på det pedagogiske opplegget.
Vi ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere, som har vært med å spre informasjonen om skolen vårt.

For mer info om fordelingen klassevis vil bli det snart bli lagt ut på vår hjemmeside. www.msim.no og vår facebook side.

Styret Montessoriskolene i Meldal

Annonser


Medlemmer