Pressemelding fra departementet om Løkken Gruver

 

I en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet, foreslår Regjeringen å sette av totalt 190 millioner kroner til opprydning rundt Løkken Gruver i Sør-Trøndelag. – Vi tar sikte på å starte arbeidet i 2011, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Jeg er opptatt av å finne gode løsninger med høy virkningsgrad. Dette et viktig skritt på veien mot å finne gode og velfungerende løsninger på forurensningsproblemene på Løkken, sier Giske.


05.10.2010 - Frode Langeng

Annonser


Medlemmer