Prestegårdshagen 

Camilla Borchsenius var med og bar bort kvister 

Meldal Hagelag har hatt dugnad i prestegårdshagen, og rensket opp i blomsterbedene. Vi har veldig mange bed og for få hender, sier Ragnhild Borchsenius. Dette er et trivelig arbeid og veldig sosialt. De var ikke så mange til å rydde i bedene, og det ble bestemt at de måtte møtes en kveld senere i mai.  

08.05.2008 -
Kategori: Arkiv

Ragnhild rydda opp i urtebedet og vi fikk stifte bekjentskap med både kjærlighetsurt og sitrontimian. Hun forteller at det var mye folk og stor aldersspredning da de arrangerte urtekveld på Landbrukssenteret tidligere i år. Hagelaget setter stor pris på at folk kommer på deres arrangement, og de trenger ikke være medlemmer for å delta. Den 30. mai blir det plantebyttekveld i prestegårdshagen.
 

Camilla Borchsenius var med og bar bort kvister Camilla Borchsenius var med og bar bort kvister 

Ragnhild rydda i urtebedet  Ragnhild rydda i urtebedet  

Anlaug Aas og Camilla  Anlaug Aas og Camilla  

Annonser


Medlemmer