"Renholds-krise" på Frivilligsentralen

 

Her på Meldal Frivilligsentral og hos SB Skog mangler vi renholder etter sommerferien.


19.06.2012 -
Renholderne våre slutter i sommer, og vi er veldig opprådd for noen som kan vaske hos oss en gang i uka. Som kjent er daglig leder ansatt i halv stilling, så det blir liten tid til regelmessig renhold. Vi har mange på besøk - blant annet har vi babyer her på Treff & Trill hver tirsdag, så det må være reint og trivelig!

Kan noen tenke seg oppgaven - enten på frivillig eller lønnet basis?

Det er mellom en og halvannen times arbeid hver uke. Vi opererer med ordnede forhold og greie avtaler, men vil helst unngå å ta på oss formelle ansettelsesforhold i forhold til arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter etc.

Kan noen hjelpe oss? Her sitter Terje Myrland (SB Skog) og undertegnede og virkelig spekulerer på hva vi skal gjøre.

Kan du hjelpe oss?

Anne Mari
Meldal Frivilligsentral
908 47 420

 

Annonser


Medlemmer