Reguleringsendring

 

Meldal kommune har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtatt å legge ut flg. reguleringsforslag til offentlig ettersyn:

18.01.2007 -

Annonser


Medlemmer