Reguleringsplan Meldal sentrum

 

Meldal kommune har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 pkt 2 vedtatt å legge ut reguleringsplan for Meldal sentrum for 2. gang til offentlig ettersyn.

14.06.2007 -

Annonser


Medlemmer