Rennebu kommune velger Meldal Sparebank

 

Meldal Sparebank er blitt Rennebu kommunes nye bankforbindelse. Avtalen mellom banken og kommunen ble signert onsdag. Både banksjef Odd Bjørnli og rådmann i Rennebu, Arvid Withbro er svært godt fornøyd med avtalen. Avtalen signaliserer også at Meldal Sparebank ser sørover og ønsker å få bedre fotfeste som førstevalget som bankforbindelse for rennbøggen.

Banksjef Odd Bjørnli i Meldal Sparebank og rådmann i Rennebu Arve Withbro. Foto: Meldal Sparebank


26.06.2008 - Marit Mjøen

Odd Bjørnli og Arvid Withbro. Foto: Meldal SParebankRennebu kommune går fra SpareBank1 Midt-Norge til Meldal Sparebank. Den nye avtalen er kommet etter en anbudsrunde der kommunen vurderte seks tilbud. Etter råd fra Kommunalbanken, falt valget på Meldal Sparebank, ifølge Opdalingen.

Banksjef Odd Bjørnli gir uttrykk for at han er svært fornøyd med å få Rennebu kommune som kunde.

– Rennebu er et satsingsområde for oss. Det innebærer at vi også er i ferd med å ansette en egen medarbeider som skal jobbe spesielt med Rennebu, sier Bjørnli.

På spørsmål om det er lenge til Meldal Sparebank etablerer egen avdeling i Rennebu, røper han at tanken er tenkt, men at det ikke foreligger planer om noe slikt.

– Vi foretrekker å bygge stein på stein, så får vi se hva som skjer, sier banksjefen til Opdalingen.

Annonser


Medlemmer