Rennebumartna og skaperglede

 

Lokale kunstutstillere

17.08.2007 -


Rennebumartnan arrangeres i år for 22. gang, og er i løpet av disse åra blitt til landets mest kvalitetsbeviste utstillingsarena. Tema i år er skaperglede, - et tema som en i høgste grad ser har vært en stor drivkraft på denne martnan. Lokale kunstnere har også deltatt i alle år med maleriutstilling. Denne har i de siste åra holdt til i bankbygget like utenfor messeområdet, og er et samarbeidsprosjekt mellom kunstforeningene i Meldal / Rennebu og Oppdal. Her er det mulig å få se og å kjøpe lokal kunst. Åpningstidene er de samme som for martnan for øvrig.


Ola L.


Annonser


Medlemmer