Rotary – klubb for deg som vil være med å gagne andre

Meldal Rotary hadde besøk av selveste guvernøren på tirsdag; fra venstre assisterende Guvernør Eiliv Todal Moe, Rotary Guvernør Jon Eidsvik, president i Meldal Rotaryklubb Arve Jørstad.

Rotary er en internasjonal organisasjon som har som hovedverdi at de skal ”gagne andre”.


25.11.2012 -

Organisasjonen Rotary forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.Meldal Rotaryklubb er en aktiv klubb og har ca 32 medlemmer fra ulike yrkeslag. På tirsdag hadde de inspirerende besøk av selveste Rotary Guvernør Jon Eidsvik og Assisterende Guvernør Eiliv Todal Moe. Rotary-året går fra juli til juli, og fra juli 2012 er Arve Jørstad president i Meldal Rotaryklubb. Medlemsutvelgelse gjøres på bakgrunn av yrke, kjønn, alder og egnethet.

Guvernør Eidsvik fortalte om Rotary’s verdier og mål. Organisasjonen dyrker vennskap, mangfold, integritet, lederskap og service, og skal altså ”gagne andre”. Rotary jobber mye med samfunnsprosjekter og humanitært arbeid som å bekjempe polio-sykdom. Ett prosjekt som Meldal Rotary har bidratt på er et vannprosjekt i Mali. Det største prosjektet i Norge er Handicamp, et arrangement for handicappede fra hele verden, se www.handicamp.no. Rotary arbeider også med internasjonal utveksling av ungdom og unge yrkesaktive.

 

Om organisasjonen Rotary
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.
Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land, fordelt på 33000 klubber med til sammen 1.2 millioner medlemmer.
Et viktig trinn i Rotarys historie var opprettelse av Rotaryfondet i 1917. Fondet er et av verdens største privatfinansierte stipendieprogram, og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet.

Rotaryklubben
Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene hver uke, møtene varer 1 time. Rotaryklubben er en god blanding av skjemt og alvor hvor både samfunnsspørsmål og rotarysaker diskuteres. Det er normalt en interessant temapresentasjon på hvert møte.
Medlemsskapet i en Rotaryklubb baseres seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben. 

www.rotary.no

---

Meldal Rotaryklubb er abonnent på meldal.no. Les mer om Meldal Rotaryklubb her: http://www.meldal.no/component/contact/contact/130-hovedkategorier/79-lag-og-foreninger/279-meldal-rotaryklubb

 

FL

 

 

Annonser


Medlemmer