Så er det slutt for meieriet i Meldal

 

Konsernstyret i Tine BA besluttet i dag å legg ned meieriene i Meldal, Rennebu og Tolga. I Meldal vil 25 ansatte miste jobben. Dette representerer 17 årsverk.  Det har vært jobbet politisk og administrativt for å sikre bedriften, men nå har Tine tatt beslutningen. Dermed avsluttes siste kapittel i meieriets historie med 23 år med Bremykt-produksjon.


18.06.2008 - Marit Mjøen

Foto: TineAnlegget i Meldal har i 23 år produsert Bremykt, ett av Tines sterkeste merkenavn. Kjerneriet i Meldal produserer hvert år 6 000 tonn smør. Produksjonen flyttes til Verdal.

www.tine.no melder følgende:

Konsernstyret har i dag vedtatt å satse på anleggene på Brumunddal og Verdal for produksjon av fett, tørkede produkter og konsentrater for Øst- og Midt-Norge. Det betyr at anleggene i Meldal, på Berkåk og på Tolga legges ned.

Konsernstyret slutter seg til rapporten fra februar som viste at TINE kan spare 35 mill. kr årlig ved å fortsette å tørke standard melkepulver ved anlegget på Brumunddal og produsere fett på anlegget i Verdal for Øst- og Midt-Norge. Gjennom å tilpasse produksjonskapsiteten og utnytte stordriftsfordelene oppnås denne innsparingen.

- Vi trenger en robust og fremtidsrettet  industri for å møte økt konkurranse, sier visekonsernsjef Stein Øiom til www.tine.no

Annonser


Medlemmer