Samfunnshuset ber om forhandlinger med kommunen

 

Representantskapet i A/L Meldal samfunnshus har enstemmig gitt styret fullmakt til å ta opp forhandlinger med Meldal kommune om full kommunal overtakelse av drifta. En ser for seg å overdra både fast eiendom, andre eiendeler, gjeld, øvrige forpliktelser og rettigheter.


29.10.2010 - Jon Erik Grøset
Samfunnshuset eier og driver i dag både kommunens kontorlokaler og vanlige forsamlingslokaler for utleie.

Representantskapet har lagt ei føring om at det også etter ei eventuell kommunal overtakelse fortsatt må finnes et godt tilbud om forsamlingslokaler med tilhørende muligheter for matservering.

Styreleder Sivert Dombu henvender seg nå til kommunen med sikte på å komme raskt i gang med forhandlingene. 

Fører forhandlingene fram, vil et anbefalt forslag bli lagt fram for representantskapet til godkjenning, trolig sammen med et forslag om å oppløse selskapet.

Annonser


Medlemmer