Senking av vannstand i Bjørsetdammen

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på gitte vilkår gitt Kraftverkene i Orkla (KVO), i samarbeid med Orkla Fellesforvaltning (OFF), anledning til å senke vannstanden i Bjørsetdammen (bildet: googlemaps).


05.05.2013 -

Senkinga er godkjent ned til kote 127,90 i to dager før 17. mai i år. Tillatelsen er gitt i medhold av vannstandslovens §8, skriver kommunen på sin nettside www.meldal.kommune.no

Dette innebærer at vannstanden i Bjørsetdammen kan senkes inntil 1,1 meter under laveste regulerte vannstand (LRV) i de to dagene dette kommer til å gjelde.

Bakgrunnen for dette er at KVO i samarbeid med OFF ønsker å reetablere en fisketeller i Bjørsetdammen i Orkla. KVO forventer pålegg om slik teller i løpet av året, men ønsker å etablere denne så raskt som mulig for å bedre forvaltningen av laksefisket.

Annonser


Medlemmer