Siktrydding langs veg

Med Ingmar Jordet bak spakene blir det effektivt ryddet skog i nærheten av Losbrua.

Det foregår for tiden siktrydding langs noen utvalgte vegstrekninger i Meldal.


21.12.2011 -

Formålet er i første rekke å sørge for bedre sikt på strekninger utsatt for påkjørsler av hjortevilt. Rydding av vegetasjon har vist seg som et relativt effektivt tiltak for å redusere ulykker, i og med at bilistene får bedre tid til å oppdage dyr som er i ferd med å krysse vegbanen.

Det er for tiden store mengder hjort som trekker ned på for å beite på dyrkamarka til Kvamsgardan/Dombu. Det oppfordres derfor om at de som har muligheten velger å kjøre på vestsiden av Orkla mellom Storås og Meldal, hvor sannsynligheten for å stifte nært bekjentskap med hjortevilt er betraktelig mindre. Dersom du ønsker å se hvor det blir påkjørt mest vilt kan du gå til Hjorteviltregisteret hvor alle påkjørsler er registrert på kart.

Jordet Grustak er nå i gang med å rydde langs fylkesveg 490 mellom Losbrua og Meldal sentrum, og vil fortsette langs fylkesveg 700 mellom Muan og Å. Andre trafikanter bes om å vise hensyn og ta det med ro slik at arbeidet kan utføres på en sikker og effektiv måte!

Odd N. Lykkja

Annonser


Medlemmer