Siri Eithun ny sektorsjef

Ny sektorsjef i Meldal, Siri Eithun.

Meldal har får ny sektorsjef for utvikling og drift.


01.02.2013 -

Siri Eithun startet i dag, 1. februar, i stillingen som sektorsjef utvikling og drift i Meldal kommune.

Sektorsjefen sitter i rådmannens ledergruppe og har ansvaret for følgende fagområder i kommunen:

Brann- og redningstjeneste
Teknisk drift
Plan, byggesak, GIS og oppmåling
Orkla Landbruk

Siri tar med dette fatt i spennende drifts- og utviklingsoppgaver i Meldal kommune.

Annonser


Medlemmer