Skolebruksplanen – en runde til 

 

Dagens behandling av skolebruksplanen for Meldal kommune endte med at saken sendes ut på en ny høringsrunde. Endelig vedtak om struktur og lokalisering skal etter planen fattes 29.10.09. I tillegg til høringsrunden skal det gjennomføres en konsekvensanalyse av økonomien rundt skolestruktur.  

25.06.2009 -
Kategori: Arkiv

Jeg håper nå at diskusjonen om skolestruktur kan komme inn i et litt bredere anlagt spor. Hva vil Meldal kommune fremstå som i fremtiden? Ønsker vi flere aktive bygdesamfunn? Ønsker vi vekst? Ønsker vi å legge bygdestriden bak oss? Ønsker vi å fokusere på elevenes beste? Ønsker vi å opprettholde høy lærertetthet i Meldal? Ønsker vi å ivareta en god kommuneøkonomi, slik at vi sikrer innbyggerne gode kommunale tjenester også ellers?

Etter min mening er svaret et klart JA på alle disse spørsmålene. Jeg ønsker derfor at alternativet med tre skoler hentes frem igjen nå under utredningene – før det er for sent. Oppretthold Storås skole som i dag, slå sammen Grefstad og Å kretser til en felle skole (på Å?) og rehabiliter/bygg nytt på Løkken. Pengene kan i hovedsak brukes på Løkken. Jeg ønsker meg tallfesting av denne løsningen.

Det er også svært viktig at forutseningene for utredningen til Eggen arkitekter nå blir hentet frem og vurdert på nytt. Eggen arkitekter gjorde en meget god jobb – basert på de forutsetningene de fikk beskjed om å holde seg til. Forutsetningene passer godt for et nybygg, men det blir feil å bruke de samme kriteriene for oppussing. Vi må få frem økonomiske beregninger for hva en mer begrenset rehabilitering kan koste. Her ligger mye av nøkkelen til en god skoleløsning for elever, bygdesamfunnene og kommuneøkonomien. Erfaring viser at elevene svært sjelden kjemper for nye, flotte bygg – de er langt mer opptatt av innholdet i skolen – lærere og samfunnet rundt. Det er først og fremst politikere som ivrer for nye skolebygg…

Jeg ønsker Meldal kommune lykke til med prosessen frem mot møtet i slutten av oktober.

Med vennlig hilsen
Torkild Svorkmo-Lundberg
 

Annonser


Medlemmer