Skrensekjøring

 

NMK Orkla begynner førskommende lørdag skrensekjøring på arena wallenberg for både unge og gamle bilførere.

16.11.2010 - Jon Erik Grøset
nmkorkla.jpg
Eneste krav vi stiller er at førere har førerkort og biler som er registrert og godkjent til bruk på offentlig veg , prøvenummer er ikke tillat.
Det er åpent for alle og alle som deltar er forpliktet til å kjøre ifølge vegtrafikkloven ,altså 80km/t.
Men det er absolutt lov å legg inn skrens på turen her og så slipper en å møte motgående trafikk.
Vi tar sikte på å kjøre fra 1100 til 1600.
Vi kjører puljevis 4 og 4 biler og prisen for dette er kr:200.- for medlemmer NMK Orkla og 300.- for ikkemedlemmer

Annonser


Medlemmer