Skryt til betjeningen

 

LØKKEN PENSJONISTFORENING inviterer hvert år beboere ved Meldal Helsetun til Pensjonisthuset på Løkken. I år gikk arrangementet av stabelen tirsdag 22.mai, og av de i alt 56 personer som i noen formiddagstimer var samlet til hyggestund i Pensjonisthuset, var 26 gjester fra helsetunet.

29.05.2007 -


Foreningen serverte kaffe og gode kaker, og Sverre Rønnekleiv og Magnar Steigedal spilte til allsangen. Videre fikk vi besøk av elever fra Meldal kulturskole som underholdt med god musikk. Utlodning av blomstergaver sørget for at alle gjester fikk hver sin gevinst. Det så ut til at alle var i godt humør, og det var mye smil og hyggelig prat rundt bordene. Tida gikk så alt for fort!

Tilslutt spilte duoen Rønnekleiv/Steigedal opp det dans, og at det ble spesielt godt mottatt av både gjester og medlemmene av pensjonistforeningen går tydelig fram av vedlagte bilder. Til og med rullestol-dans ble demonstrert av Marit Dalsegg og Målfrid Sølberg.

Løkken Pensjostforening vil gi uttrykk for at vi setter stor pris på at betjeningen ved helsetunet tar seg tid til å tilrettelegge og delta ved våre tilstelninger og på denne måten bidrar til at arrangementene blir vellykket.

Per Rasmus Eriksen

Se billedgalleri her

Annonser


Medlemmer