Smørkompetanse i Meldal

 

Etter 10 års usikkerhet med Tine som arbeidsgiver, har de ansatte ved Tine Midt-Norge Meldal fått beskjed om at produksjonen av Bremykt skal flyttes til Verdal. Med dette legger Tine ned en bedrift med medarbeidere som innehar en enestående kompetanse på sitt felt. De har økt produksjonen per hode gjennom mange år og produktkvaliteten har vært ekstraordinær god.

Av Olav S. Kvaale


27.06.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Leserinnlegg

BremyktDette har ikke gått av seg selv, de ansatte hadde blant annet en stor utfordring ved overgang fra soya- til rapsolje. Det tok et år å komme tilbake med den utsøkte smaken som er særegen for Bremykt, ”smøret”  som produseres i Meldal.

Tine presterer å legge ned en særdeles velfungerende produksjonsenhet som i  fjor hadde et overskudd på 3,5 mill.  Årsomsetningen var ca 200 mill, her tyder det på at det overføres vesentlige beløp til konsernet.
Uansett, det finnes knapt en bedrift i Meldal som har tilsvarende kvaliteter! Og så presterer Tine å fjerne bedriften! Makan?

Fatt mot dere som har mistet og dermed er løst fra en arbeidsgiver, nå er dere fri til å etablere en ny bedrift med basis i deres egen unike kompetanse. Det påligger dere et ansvar i å bringe denne kompetansen videre for å bidra til å snu den negative befolkningsutviklinga i kommunen.

Vi trenger en næringsmiddelbedrift i Meldal, bygda og bygdene rundt er jo full av gode melkebønder.  Her er det en unik mulighet for å fortsette produksjon, kanskje nå med kortreist ”smør”.  Spennende, ikke sant?   
Ønsker å gi dere moralsk støtte. Jeg har vært med på en tilsvarende trøkk sammen med 50 Simonsen-medarbeidere i 1990. Der var det også kompetanse som måtte tas vare på og brukes  gjennom etablering av en ny bedrift, Simpro.

Simpro hadde et usikkert marked i lavkonjunkturen på denne tiden, og der fantes mange konkurrenter. Vi fikk imidlertid produksjonsutstyret fra den nye eieren som flyttet produksjonen til Hong Kong. Arne L. Haugen og undertegnede var spente på prislappen da vi gikk til forhandling for å kjøpe utstyret, Novatel Communications tok ansvar og ga oss utstyret uten diskusjon.

Vi var uredde, og sammen tegnet ansatte i Simonsen nødvendig aksjekapital i nytt selskap, hadde trua, sto på, og må vel få lov til å si etter 18 år som Simpro, vi fikk det til.

Og vi trenger dere smørprodusenter her i Meldal. Det er naturlig å nevne at næringsmiddelgiganten Orkla har sin tilhørighet her. Stein Erik Hagen har sagt han ønsker å vurdere gode prosjekter i Meldal….

Til sammenligning med Simpro, får dere i Tine Midt-Norge Meldal kun en konkurrent.  Regner som en selvfølge at Tine tar ansvar og gir dere dagens produksjonsanlegg med utstyr når de på denne måten trekker seg fra et arbeidsgiveransvar.  Og så, etabler et selskap som produserer smørevillig ”smør”. 
Jeg kan ikke dy meg for å foreslå nytt produktnavn: Vollmykt selvfølgelig, midt i vakre Vollagrenda. 
Det er vesentlig at råvarene leveres fra bønder i omegnen, de må vel også se en unik mulighet her! Hvis ikke , det finnes andre muligheter.

Og der finnes aktører som vil markedsføre og distribuere et kvalitetsprodukt. Husk, kvalitet er den beste og rimeligste markedsføring!

Dere må imidlertid ta tak i dette selv, ha trua og gjennomføre  med hardt arbeid over lang tid.

Det er og skal være andre støttespillere fra Meldal  kommune,  Salvesen & Thams,  bønder,  næringsliv forøvrig osv.  Men som sagt, dere må ha drivkraften selv.

Håper dere skjønner at dette skriver jeg fordi jeg mener vi  må  bli flere i Meldal, og det må ytes maksimalt for å redde eksisterende arbeidsplasser. Som sagt, vi har ikke råd til å miste næringsmiddelindustri i jordbruksbygda Meldal.

Egentlig kan vel mange si at dette har ikke jeg noe med, hold kjeft. Jeg åpner kjeften og håper vi unngår det verst tenkelige: 25 direkte arbeidsplasser forsvinner fra kommunen. Dessuten skaper Bremykt-produksjonen vesentlig omsetning knyttet til øvrig næringsliv i kommunen. Dette forsvinner også.

Med unik kompetanse kommer en langt. Egentlig så langt en selv vil.

Grip muligheten!

Olav Sigurd Kvaale 


Annonser


Medlemmer