Sommeravslutning på kulturskolen 

 

Når Meldal kulturskole skal ha sin avslutning, gjør de det over 2 kvelder. En kveld på Løkken og en kveld på Storås. Vi var med da ca. halvparten av elevene opptrådte på Bergmannskroa. Lærer for blåseinstrumenter Torbjørn Strand, spilte sammen med noen av sine elever. Den ene aktøren etter den andre gikk opp til sin lærer, og i samspill fikk vi en flott musikkopplevelse.  

27.06.2008 -
Kategori: Arkiv

Lærer for tangentinstrument Brit Alseth, sendte sine elever fram for å spille og underholde med det de har lært gjennom året.

Rektor Tore Rønne holdt sin tale og fortalte oss at det er 10 år siden kulturskolen starta. Da var det to tilbud mer enn i dag, drama og kunstfag. Det var nedskjæringer og justeringer, og noe måtte gjøres. På en eller annen måte har han veldig lyst til å få dette i gang igjen. Kanskje kan vi arbeide mot ei felles forestilling? Det jobbes med saken, og elevene ville fått et mye større utbytte av kulturskolen. Vi vil gjerne ha hjelp fra foreldre, vi ønsker å knytte nærmere bånd, og få nye ideer, sa rektor i sin tale.

Meldal jazzband spilte 3 sanger, og avslutta sin opptreden med rektor som gjesteartist. Den ene artisten etter den andre fikk framført musikk på sine instrumenter til stor applaus fra publikum. Leder for gitar Simen Grøtting Husmoen opptrådte også sammen med sine elever. Det ble en trivelig time på Bergmannskroa med mye fin musikk av solister, flere som spilte duo, og med band.

 

Annonser


Medlemmer