Sosialt samvær

 

Naboene til gamle Fossen skole møtes hver 14. dag i sommerhalvåret i Oppigardsbeite.

04.06.2007 -

Da er det sosialt samvær med grilling, kaffe og enkelte ganger dugnad, - anlegget må jo holdes i orden.
Anlegget omfatter balløkke, skotthyllbane, grillplass og bord og benker.
Været, tid og lyst avhenger av hvor stort oppmøte er på de faste dagene.
Neste samling blir den 11. juni.


Ola LAnnonser


Medlemmer