Speidernes Grautfest

 

Speiderne har hatt juleavslutning i form av en Grautfest.  Meldals nye diakoniarbeider Marit Syrstadeng åpnet festen med å pakke opp en del julepakker og henledet etter hvert oppmerksomheten om julens egentlige innhold.


12.12.2010 - Magne Vullum
Deretter hadde vi den årlige opptakelsen av speidere og utdeling av skjerf.  Det begynte mange nye speidere i høst samtidig som de fleste som var med i fjor fortsatte.  Dette førte til at hele 12 stk. fikk nye skjerf fordelt på gule, røde og blå, avhengig av alder.
 
På siste speidermøte på november hadde speiderne forberedt leker og skjetsjer som de framførte med STIL, noe som frambragte SMIL, som det går fram av bildene.
 
Vi hadde engasjert en "gammel" speider, Christian Flatås, nå utdannet kokk og jobber på Solsiden, til å lage graut for oss.  Og hvilken grøt!!! Kokken hadde bedt om "kumelk": Grethe og Torkjell Orre Rye spanderte melk til grøten. I pausen ble det også solgt lodd og mange kunne gå hjem med en gevinst under armen.

Arnstein

Speidernes Grautfest
Disse 6. klassingene fikk blått speiderskjerf: Jesse van den Broek, Joans Storslett, Ida Tiseth og Lene Stenvik

Speidernes Grautfest
Kokken Christian Flatås deler ut graut.

Speidernes Grautfest
Ole Andreas Rye etter å ha funnet en "godbit", først i vannbollen, så i hvetemelbollen!

Speidernes Grautfest
Publikum hadde en artig kveld: Her foregår kappeting av en blanding av noe som hver for seg er spiselig men blandet sammen er jeg mer i tvil.... 

Annonser


Medlemmer