Står du i manntallet?

 

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 09. og 10. september 2007.

09.08.2007 -

Du kan undersøke om du står i manntallet i Meldal kommune i manntallslistene som er lagt ut på følgende steder:

Coop Å for Å krets
Spar Meldal for Grefstad krets
Coop Orkla avd. Storås for Storås, Drogsetmoen og Laksøyan krets
Coop Orkla avd. Løkken for Bjørnli og Løkken krets
Meldal kommune, Servicekontoret - samlet for alle kretser
Manntallslistene blir liggende ute til og med valgdagen 10. september 2007.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke var mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2007, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra – eller du kan forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen må være skriftlig og begrunnet, og være innkommet til valgstyret i god tid innen valgdagen. Valgstyret oppdaterer/retter feil i manntallet så lenge det er mulig inntil valgdagen.

Forhåndsstemmegivning:
I tidsrommet fra og med fredag 10. august til og med fredag 7. september 2007 kan du avgi forhåndsstemme i Servicekontoret i Meldal Rådhus mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl 08:00 til kl 15:30.

Meldal Helsetun
Onsdag 5. september fra kl 10:30 - 13:00.

Løvbytunet
Onsdag 5. september fra kl. 14:00 - 16:00

Ambulerende stemmegivning:
Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller av andre grunner ikke kan avgi stemme der det avholdes forhånsastemmegivning kan søke om få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden kan være muntlig.

Ring Servicekontoret på telefon 72 49 51 00 innen 5. september for avtale om ambulerende stemmegivning.

Valgstyrets adresse er: Valgstyret, Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.


Meldal 06.08.07

Ingrid Skarstein
Leder valgstyret

Hentet fra Meldal kommune

Annonser


Medlemmer