Steinblokk raste ut i Klingliene

 

Det var litt av et syn som møtte bilistene i Klingliene i ettermiddag. Ei stor steinblokk har rast ned og lå over kvitstripa. Heldigvis hadde den ikke fart nok til å skli helt ut i veibanen. Det meldes ikke om skadde, men det er en alvorlig sak og Mesta har alt vært på befaring. De som ofte kjører på strekningen bemerker overfor www.meldal.no: - Vi har sett bevegelse i hammeren og hatt bange anelser.

Foto: Arve Kristiansen


12.06.2008 - Marit Mjøen

Ras i Klingliene. Foto: Arve KristiansenRasstedet ligger like sør for Svorkmo bru i Rv 700. Hele strekningen mellom brua og Skjøtskifte er en rasutsatt veistrekning. For flere år siden skjedde en utglidning i steinsettinga like ned for Klinghåmmårn og resultatet var at steinmuren ble fjernet og området sikret. I en regnsværsperiode i september i fjor gikk det et jordras på andre siden av veien litt lengre opp i Klingliene.

Nå var det altså ei stor steinblokk som skled ut.

Vegvesenet har planer om å utbedre deler av Klingliene, men det er helt oppe på Skjøtskifte. Det er laget reguleringsplan for nye veitrase av Meldal kommune, men myndgiehetene utsatte bygginga i fjor da saken ble behandlet. Veiplanen er igjen aktuell og det er håp om at ny vei vil bli igangsatt i løpet av neste år.

Raset som skjedde i den andre enden av Klingliene er et tydelig tegn på at veistrekningen trenger en total utbedring.

Steinblokk på Rv 700 i Klingliene, Meldal. Foto: Arve Kristiansen

Steinblokk på Rv 700 i Klingliene, Meldal. Foto: Arve Kristiansen

Steinblokk på Rv 700 i Klingliene, Meldal. Foto: Arve Kristiansen

 

Annonser


Medlemmer