Stor dugnadsånd

 

Ved Storås samfunnshus er det nå klart for å starte med råbygget over det nye sanitæranlegget.

15.05.2007 -


Det bestående kjøkkenet blir utvidet, og nede i kjelleren skal det bli nytt handicaptoalett, dame- og herretoalett. Sent i høst begynte gravinga, og det ble støpt dekke. De frivillige karene har jobba jevnt og trutt, og fram til nå har det gått med 500 dugnadstimer, sier Lars Kirkholt. Han har ansvaret for å kalle inn mannskap og aldri er det vanskelig å få tak i folk, skryter han. Lars er kjempefornøyd med all hjelp og roser dugnadsånden. Nå er det tyngste arbeidet ferdig, men mange dugnadstimer gjenstår før det kan tas i bruk. I kjelleren skal det legges flis på gulv og vegger, og Lars håper på like god respons hos de frivillige framover. Det letteste arbeidet gjenstår, avslutter Lars.

Annonser


Medlemmer