Stor giverglede 

Dagrun Wold og Kari Ingeborg Lund 

Ved Storås samfunnshus har det i lengre tid foregått dugnadsarbeid for å få til et større kjøkken, og toa-letter. Det meste har gått på dugnad og alle har stilt opp med hammer og sag ved tilkalling.  

06.12.2007 -
Kategori: Arkiv

Penger er alltid et stort tema, og leder i huset John Skjærli sendte en søknad til Meldal Sanitetsforening om støtte. Saken ble drøftet på styremøte og leder Kari Ingeborg Lund forteller at det ble enstemmig vedtatt å bevilge 50.000,- til det nye kjøkkenet. De er også bruker av huset hvert 3. år når de har sitt årsmøte. En nesten gledelig sjokkskadet leder fikk dagen etter telefon om beløpet.
Sammen med Løkken Verk Sanitetsforening har de også gitt en behandlingsstol til Meldal legekontor, og 100.000,- har de bevilget til lag og organisasjoner som arbeider med barn og unge under 18 år.
 

Dagrun Wold og Kari Ingeborg Lund Dagrun Wold og Kari Ingeborg Lund 

Annonser


Medlemmer