Stor interesse for utbygging av hyttefelt

 

Omlag 30 grunneiere og andre interesserte møtte opp på informasjonsmøte om hyttebygging i Meldal.


28.10.2011 - Magne Vullum

Arnljot Ovesen, seksjonsleder for byggesak- plan- oppmåling og GIS (kart) informerte først om kommuneplanens nye arealdel, og hvilke føringer denne legger for framtidig utbygging av hytteområdene i kommunen. For de som ønsker å lese mer om dette kan planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer lastes ned her.
 
Deretter hadde Per Joar Gunnes et innlegg som omhandlet organisering at grunneiersamarbeid i utmarka. Per Joar er en av grunneierne som har stått bak utviklingen av Mjuken hyttegrend på Berkåk. Han fortalte hvordan de hadde valgt å organisere seg her, og hvilke utfordringer de hadde møtt på veien. De hadde vært gjennom en omfattende prosess, men så nå at det begynte å løsne i og med at de første hyttene nå var solgt. Mjuken har på flere områder gått først i løypa, noe som vil kunne gjøre det lettere for de som kommer etter. Det ble også presisert at det finnes andre former for samarbeid som kan passe bedre andre steder. Dette vil avhenge av eiendomsstruktur, personlige forutsetninger og ikke minst hvor mye en ønsker og kan satse på infrastruktur og omkringliggende aktivitetstilbud. Mjuken har blant annet planer om alpinanlegg, eller "rennerbakke" som de sier. Mjuken har egen nettside som du finner på www.mjuken.no.
 
Meldal kommune ønsker å være en aktiv støttespiller for de som ønsker å satse på hyttebygging. Dersom du er en av de som går med planer er det bare å ta kontakt med Odd N. Lykkja på tlf: 74 49 51 91 eller e-post: odd.lykkja@meldal.kommune.no. Det er også mulig å stikke innom kontoret på Landbrukssenteret Midt for å få hjelp til å komme i gang med prosessen, eller settes i kontakt med andre rådgivere!

Odd

Stor interesse for utbygging av hyttefelt

Annonser


Medlemmer