Storås i utvikling  

 

Det var godt oppmøte da Storås Utvikling hadde medlemsmøte i møterommet på Stasjonspuben. Styret orienterte om diverse idèer og planer for Storåsområdet. Det ble lagt fram en foreløpig rapport om bedriftene på Storås, utarbeidet av OBU. Bedriften Automote Tuning har kjøpt et område på Storås Industriområde og Sivert Rolf Løvseth orienterte litt om bedriften og dens planer.  

19.02.2008 -
Kategori: Arkiv

Flere temaer var oppe til diskusjon, og nærbutikken sto sentralt i denne. Den er et viktig samlingspunkt for Storås som tettsted, og det er ønske om oppgradering på flere områder, med blant annet oppgradering på bygg og utvendig areal.

Forskjønning av området fra Storås Trevare og ned til brua var et annet tema. Det kom forslag om beplanting langs veien, buss-skur, skilt, forskjønning av industriområdet m.m. Det var enighet om at oppgavene står i kø.

Det er også ønskelig med nye virksomheter som er relatert til bygg og anlegg. Da bør det bygges en industrihall, og det har vært forespørsler fra folk som vil etablere seg i en hall, fortalte Joar Syrstadeng fra styret i Storås Utvikling. Skolestrukturen ble drøftet, og det ble enighet om å leie samfunnshuset og be inn til debatt i den saken. Da blir temaet; Skolen vår!

 

Annonser


Medlemmer