Storås som knutepunktfestival?

 

1. mars sendte Storåsfestivalen inn sin offisielle søknad om status som

07.03.2007 -

Kulturminister Trond Giske åpnet i 2006 for at en Norsk pop og rockfestival skal få knutepunktstatus. Dette innebærer at man får direkte midler fra Kirke og Kulturdepartementet over en treårs periode.
Fylkeskommunen og Kommune må stille med sine egenandeler. - Vi søker om tre millioner kroner sier festivalsjef Thomas Ryjord. Olavsfestdagene er ett arrangement som eksempelvis har slik knutepunktstatus. De som har meldt seg på denne runden av pop og rockfestivaler er Øyafestivalen I Oslo, Quartfestivalen i kristiansand, By:larm og Storåsfestivalen. - Vi må regnes som en outsider, men uansett så markerer vi oss nok en gang, og tar opp kampen.
Nåværende fylkesordfører Tore Sandvik og mange andre politikere er veldig positive til festivalen, fordi vi har vært flinke å bygge på vår egenart framfor å ape etter alle andre, fortsetter Ryjord. Søknaden ble utviklet I samarbeid med- og fikk politiske vedtak både av Fylkeskommunen og Meldal kommune på at de støtter seg bak en slik søknad, også økonomisk.

Magni Sørløkk

Annonser


Medlemmer