Storås Utvikling 

 

Storås Utvikling har nå lagt bak seg første driftsår. Vi ønsker mest mulig oppslutning om foreninga og håper å beholde våre gamle medlemmer, samt verve noen nye. Både bedrifter og privatpersoner kan bli medlemmer.  

03.07.2008 -
Kategori: Arkiv

Saker vi har arbeidet med:
Coop Marked Storås
Regulering av nye boligtomter
Opprydding på industriområdet etter Meldal Treprodukter
Kontakt vedr. nyetablering på industriområdet
Strategiplan for utviklingsarbeid i Nerbygda
Velforeningsarbeid: Storås vimpel, blomsterkasser, busskur, infotavle...
+ mye annet

Kontingenten for 2008/2009 er satt ned til kr. 300,- pr person/ansatt. Eksempel: En bedrift med 4 ansatte må betale kr. 1.200,- for å bli medlemsbedrift.

Kontonummer: 4260.70.38397

Ta kontakt med Gjest Ove Lilleås (977 02 125) eller Joar Syrstadeng (970 80 289) dersom du har spørsmål til oss.


HUSK! Du trenger ikke å være medlem for å komme med innspill 

Joar Syrstadeng 

Annonser


Medlemmer