Store ideer for små tettsteder

 

Konferansen om tettstedsutvikling i Løkken i live ble både spennende og utfordrende.

08.06.2007 -


Prosjektleder og primus motor for Løkken i Live, Steinar Anda, kunne ønske 30 ivrige deltakere velkommen. Særlig mange representanter fra Orkdal kommune, med ordføreren i spissen, var ivrig med-. Videregående skole og næringslivet i Meldal var bra representert, mens den politiske ledelse i Meldal var fraværende.
Fylkesordfører Tore O. Sandvik tegnet et optimistisk bilde for Midt-Norge mot 2015: I kreative Trøndelag e alt mulig uansett. Vi skal gjøre hverandre gode og vi skal være grensesprengende.
Fra Norsk Industri hadde Bror Yngve Rahm steppet inn på kort varsel og hadde et engasjert innlegg om hvordan næringslivet kan bidra i utviklingen av lokalsamfunnet. Han innledet med å si at norske politikere bryr seg lite om industrien (praktisk arbeid) i Norge. Politikerne mener befolkningen skal beskjeftiges kompetansevirksomhet, produksjon skal legges til lavkostland. Men slik er det ikke, og slik kan det ikke være. Han savnet en industripolitisk debatt med tanke på landbasert industri når olje- og gasseventyret tar slutt. Han pekte også på at politikerne er direkte uansvarlig når de ikke har sørget for nok kraft i landet. Det trenges et energipolitisk forlik med langsiktighet.

Jan Otto Fredagsvik hadde steppet inn for Aslaug Haga. Statsråden prioriterte utdeling av byggeskikkprisen i frokost-TV. Fredagsvik er sterkt engasjert i "Frøya inn i framtida", som betalt ildsjel. Han poengterte meget sterkt at en kommune må satse på ett sentrum, og Frøya bygger opp et fortettet sentrum med gode tilbud som skaper bolyst. Sistranda skal bli kystbyen i Sør-Trøndelag.
I motsetning til Meldal er Frøya en tilflytningskommune, som også satser på import av arbeidskraft. Nå får kommunen også eget pol.
Einar Strøm, fylkesråd i Nord Trøndelag, fortalte om hvorfor Leksvik har lykkes så godt med mange bedrifter og arbeidsplasser. Han rådet sterkt til å bruke ungdommen i alle sammenhenger. Videregående skole, elevbedrifter, partnerskap osv. Dessuten er leksværingen meget stolt av egen bygd! Bjørn Lyng som grunder har vært utrolig viktig for kommunen.
Trine Vekseth fra NHO snakket om strategi for en langsiktig og bærekraftig utvikling. Hun la meget stor vekt på prioritering av infrastruktur og entreprenørbedrifter.
Fra NTNU/SINTEF inviterte Jan Onarheim næringslivet til å kontakte og bruke noen av 30000 studentene i Trondheim. Disse kjenner for lite til muligheter innen industrien i Midt-Norge.
Gruppearbeidet ble ledet av Agnar Johansen fra SINTEF. Vi må satse på å være først, best eller størst. Han ba om spreke forslag for stedsutvikling på Løkken. Det ble flere gode forslag. En gjenganger var viktigheten av å bevare og videreutvikle Meldal videregående skole. Det er kamp om kompetent arbeidskraft, og det er vesentlig med et tetter samarbeid mellom skole og næringsliv. Ungdommen blir lengre i bygda og muligheten for tilbakevending til hjemplassen øker. Meldal kommune må kjenne sin besøkelsestid og bygge nye og tilby gamle boliger til gunstig pris for tilflytting fra Orkdal.
Johansen ba også om "ville" forslag. Ett var å bygge om Thamshavnbanen for høyhastighetstog, da blir infrastrukturen mot Orkdal vesentlig forbedret..
Under denne avdelingen samt paneldebatten kom det fram mange konstruktive forslag som skal bearbeides videre av Løkken i Live.
Noen av målene som kom frem var at Meldal/Løkken skulle få 500 flere innbyggere innen 2015. Storåsfestivalen skal bli best i Norge, og bli et kulturelt knutepunkt. Meldal skal arrangere verdens første mesterskap i laksefiske.
Meldal videregående skole skal bli et mønster for å utvikle praktisk rettet utdanning mot næringslivet, for all grupper i lokalsamfunnet.
Meldal/Løkken skal gå annerledesveien med utvikling av ”ganefart”, handel i historiske omgivelser, og videreutvikle bedrifter innen høyteknologi. Det kan gi grunnlag for å utvikle ”Campus Orkladal”, der student og kompetansemiljøet i Trondheim utnyttes maksimalt.
… og så blir det ny konferanse igj

Annonser


Medlemmer