Storslagen gave

 

Meldal Sparebank har gitt en storslagen gave på 50 000 kr. til Storås Samfunnshus sitt byggeprosjekt.

26.06.2007 -


Pengene vil bli brukt til nykjøkkenet, og bankens styre vil bli innvitert til høsten til å holde et styremøte,
samt å få se hva pengene er brukt til. Kanskje blir det også servering å få som er tilberedt på nykjøkkenet.
Vi er både glad og takknemlig for den store gaven.

John Esten Skjærli

Annonser


Medlemmer