Stort oppmøte på Bergmannskroa 

Endre Storholt ledet møtet 

Det var et ganske så stort oppmøte på Bergmannskroa, da Løkken Utvikling inviterte til informasjonsmøte. Endre Storholt sa også at han var positivt overrasket over alle de fremmøtte. Selve utviklingen av Løkken Verk er jo ingen nyhet i seg selv, men en videreføring av ”Løkken i live”. ”For at vi skal klare å vokse som samfunn, må vi først legge et grunnlag for å få det til” sa Endre Storholt innledningsvis, og tilhørerne nikket i enighet. At skole, helse og infrastruktur vil spille en meget viktig rolle var det ingen i tvil om.  

16.05.2008 -
Kategori: Arkiv

Endre Storholt holdt en god innledning og var meget godt forberedt foran kveldens folkemøte. Med seg for kvelden hadde han også med seg daglig leder i Rupro AS, Roger Monsø og administrerende direktør Arve Slørdahl i fra Salvesen & Thams.
Roger Monsø informerte om det nystartede virksomheten Meldal Næringssenter AS, som nå har kommet i gang, og nevnte flere ting som vil komme Meldal Kommune til gode i fremtiden. Her var det snakk om først og fremst et velutviklet fremtidig industriområde på Jordhusmoen. Eierne i Meldal Næringssenter AS er Rupro AS, Simpro AS, Rosenvik Produkter, Salvesen & Thams og til slutt Meldal Kommune. Meldal Kommune er også den største investoren i Meldal Næringssenter AS.

Det var meget oppløftende møte da dagens høydepunkt ble nevnt. Et kjøpesenter på 1300 m2 på 2, mulig 3 etasjer. 1 etasje skulle inneholde næringsvirksomheter (les butikk-kjeder), 2. etasje hovedsakelig til forretningslokaler og hvis mulig 3. etasje for leiligheter.
Arve Slørdahl brakte nyheten om at Klinglien var med på Nasjonal Trasportplan, og at det vil forhåpentligvis skje noe der i løpet av året. Dette er meget positivt løft både for Meldal Kommune og Løkken Verk i seg selv. Videre er det også planlagt et ansiktsløft av Løkken Verk sentrum til hele 2,2 millioner kroner. Prospekter på dette forventes å være ferdig i løpet av sommeren, forhåpentligvis før fellesferien.
Vidar Riseth (jada, vi er klar over at det er RBK spilleren), har tjent gode penger på fotballen og nå er han interessert i å investere noe av dette på Løkken Verk i fremtiden. Det er ingen tvil om at Meldal Kommune og Løkken Verk vil gå en spennende fremtid i møte.

Endre Storholt informerte også om nå - situasjonen på Løkken Verk – som for eksempel stor fraflytting, nedleggelse av virksomheter, lite industriell virksomhet og skole som står i fare for nedleggelse. Dette var harde kalde fakta, men andre positive fakta om Løkken Verk er blant annet mangel på eneboliger (prisene stiger), mangel på arbeidskraft, 26.000 mennesker besøker Orkla Industrimuseum (gjennomsnittelig i året), Meldal Videregående skole har styrket sin posisjon og at elevtallet har gått opp på Løkken Barneskole.
Alt dette positive taler til en fordel for alle som bor i Meldal Kommune. Hvis alt går den riktige veien til riktig tid og i riktig tempo, kan Løkken Verk igjen bli det det en gang var…. Et industrielt samfunn.
Etter denne gode informasjonen ble det en liten pause før det var satt av en times tid til spørsmål. Ingen tvil om at dette var et godt folkemøte. Nå gjenstår det bare å se hva som blir gjort ut av det…. 

Endre Storholt ledet møtet Endre Storholt ledet møtet 

Mange tilhørere Mange tilhørere 

Roger Mønsø  Roger Mønsø  

Arve Slørdal  Arve Slørdal  

Annonser


Medlemmer