Støtte til barne og ungdomsarbeid

 

Meldal og Løkken Verk Sanitetsforeninger har vedtatt å bevilge inntil kr. 100,000.-til lag og organisasjoner som driver med arbeid for barn og unge under 18 år i Meldal kommune.


10.04.2011 - Magne Vullum

Skriftlig søknad må innholde:NKS
-Beskrivelse av hva laget /org. driver med.
-Siste års regnskap.
-Lagets/org. kasserer og banknr.
 
SØKNADSFRIST 2.mai 2011
 
Søknad sendes til
Kari Ingeborg Lund,
Jerpstadv.23,
7335 Jerpstad.

Hilsen
Meldal og Løkken Verk Sanitetsforeninger

Annonser


Medlemmer