Strømbrudd i deler av Meldal

Med usikkert el-nett på fredag var det lurt å kjøpe med seg varm mat til middagen.
14.01.2012 -

 "Spar-damene" kunne by på varm, grillet kylling og kyllingvinger. Da var varm middag sikret på en dag med strømbrudd i deler av Meldal. Både på Å og Storås var strømmen borte store deler av dagen og dette påvirket både næringsliv og privatliv. Flere bedrifter måtte ty til alternativt arbeide med div. rydding og forefallende arbeide da de fleste maskinene i produksjonen er stømdrevne. Når det oppstår slike situasjoner med ustabil strømtilførsel ser man hvor avhengi og sårbart samfunnet er uten strøm. En liten tankevekker kanskje.............

tekst/foto

Britt G. Moen

Annonser


Medlemmer