Suksess med Storåsfestivalen

 

I de turbulente tider som har rådet rundt Storåsfestivalen den siste tiden, er det en glede og kunne meddele at for Idrett i Meldal ble festivalen en gedigen suksess også i 2008. Idrett i Meldal er et samarbeid mellom IL Nor, Meldal IL, Meldal Fotballklubb og Meldal Håndballklubb, skriver Endre Storholt som representerer Idrett i Meldal.

Noen av de frivillige på Storåsfestivalen 2008. Foto: Marit Mjøen


07.10.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Fotball

Storås 2008Storholt sier videre:

- Takket være en fenomenal dugnadsinnsats, sitter de fire lagene igjen med et overskudd på rundt 600 000 kroner til fordeling.
 
- Styret i Idrett i Meldal vil med dette rette en stor takk til alle som velvillig stilte opp for oss under årets festival. Vi har regnet oss frem til at det er lagt ned mellom 5 000 og 6 000 dugnadstimer fra de fire lagene. Dette dreier seg og salg av mat og vakthold. Overskuddet på 600 000 kroner er selvsagt et svært verdifullt bidrag til driften av de fire lagene. Og det er den store dugnadsinnsatsen som er grunnlaget for å sikre seg disse inntektene.
 
- Idrett i Meldal har evaluert den jobben som ble gjort i forbindelse med festivalen i år, og vi ser at det finnes forbedringspotensiale. Men da er det snakk om små deltaljer. I det store og hele føler vi at alt var godt organisert. Dette tror vi gjorde det lettere for alle de mange hundre som møtte opp for å ta sin tørn. Sammen så skapte vi et stort økonomisk overskudd, men vel så viktig er det kanskje at vi nok en gang viste at det er mulig og løfte i flokk. Samarbeidet mellom de fire lagene har så langt vært en eneste lang opptur.
 
Idrett i Meldal vil med denne informasjonen rette en takk til Storåsfestivalen for godt samarbeid, og samtidig en stor takk til de bedrifter som bidrog med utlån av utstyr.

Annonser


Medlemmer