Svar til ungdommen

 

Som svar på spørsmål til politikerne i Meldal fra ungdommen, representert ved Eli Anne Kalseth, presenterer vi ett av disse nedenfor:

07.09.2007 -


Takk for utfordringen i en travel førvalgstid.

Du er opptatt av ungdom og kultur og hva kan kommunen gjøre for å skape
møteplasser.

Vårt program har som heading "En positiv ungdom er den beste ambassadøren
for Meldals fremtid".

Skal Meldal nå målsettingen om å beholde 4000 innbyggere i fremtiden er vi
helt avhengig av at undommen trives og bosetter seg i Meldal med familie.

Det er den viktigste oppgaven kommunestyret i Meldal vi ha de neste 4 år.
En god skole og spennede og utfordrende arbeidsplasser

Vi er opptatt av at undommen har felles møteplasser for hele bygda, innen lag og organsiasjoner , i skole og arbeidsliv.
Vi mener at de beste løsningene finnes i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og lag og organisasjoner.
Vi ønsker også at lag og organsisasjoner må stimuleres med økonomisk påskjønnelse for positive tiltak.

Når du spør om hva vi kan gjøre så må det bli å legge forholdene til rette. Ungdommen er selv best til å komme med forslag om tiltak. Da vet vi politikere at tiltaket er ønsket av ungdommen.

Vi ønsker at Meldal skal ha den beste skolen i Norge fra barne trinnet opp
til høyskoleutdanning via desentralisert opplæring. Ettersom vi har Meldal
videregående skole er yrkesfag det vi må satse mest på.

Lykke til

Arve Slørdahl

Annonser


Medlemmer