Takk til alle som bidro!

 

Bergmannsdagene 2012 er historie. Tilbakemeldingene fra publikum er entydige positive. Det ber derfor stor grunn til å rette en takk til alle som bidro til å få arrangementet i havn.


13.08.2012 -

Det ble av flere hevdet at det aldri tidligere har vært så mye folk på Bergmannsdagene, som det var denne gangen. Vi tillater oss også å fastslå at det var sjeldent mange positive tilbakemeldinger på det programmet som var satt sammen. Løkken Utvikling, som arrangør, ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til at arrangementet ble en suksess. Dette gjelder alle som stilte med stand, de som gjennomførte ulike aktiviteter, ulike næringslivsaktører som stiller utstyr til disposisjon og en god del andre.

Bergmannsdagene er ingen festival, men det kreves uansett en god del penger å få arrangementet i havn. Derfor er det greit å kunne fastslå at vi også i år går i balanse. Det skyldes ikke minst velvillig økonomisk støtte fra Meldal Sparebank og Salvsen & Thams AS.

Løkken Utvikling
Endre Storholt

Annonser


Medlemmer