Takk til bokkomitéen!

Løkken Musikkkorps

Sist lørdag hadde Løkken Musikkorps boklansering på Bergmannskroa, LMK i hundre… Korpset startet med å spille noen julesanger. Videre ønsket Odd Arild Svartbekk velkommen, før Solfrid Gulla spilte Meldalssangen på en over 100 år gammel ess-kornett. Som for øvrig var lånt av Odd Myrmæl. Leder av bokkomitéen, Eli Berg, fortalte entusiastisk om hvordan de har jobbet med boka.

09.12.2010 - Frode Langeng

Komiteen har bestått av: Olav Reinert Bergsrønning, Arvid Gjønnes, Magnar Steigedal, Magne Furuhaug, Jan Erik Mjøen, Arild Moe, Bjørn Stomsvik og Eli Berg. Komiteens arbeid har vært omfattende, utfordrende og interessant. Eli beskriver ”gammalkaran” sin sprudlende arbeidsinnsats, kunnskap, historier og deres gode humør som har bidratt til at arbeidsmøtene har vært den rene fornøyelse! Lederen i korpset, Marit Andersen, takket bokkomiteen for en kjempeinnsats som er lagt ned. Som takk for innsatsen fikk de overrakt hver sin blomst og ei signert jubileumsbok. Korpset avsluttet med spilling av juletoner.

Jubileumsboka vil bli solgt av korpsets medlemmer på alle matbutikkene førstkommende lørdag. Den vil også bli lagt ut for salg på Orkla Industrimuseum og servicetorget i Meldal kommune. Den koster kr 250,-

For Løkken Musikkorps
Marit Andersen
Leder

DSCF5666.JPG

DSCF5676.JPG

Annonser


Medlemmer